AGB

Algemene Voorwaarden van La Di Brides:

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van La di Brides,
zoals deze beschikbaar is gesteld door Ladibrides.com . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

KOOPOVEREENKOMST:

Het accepteren van een overeenkomst dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Door het plaatsen van een bestelling , verklaart de klant aan La Di Brides dat de koop nu onomkeerbaar is. Hierdoor verplicht de klant zich om een geplaatste bestelling af te nemen. 

TOEPASSING:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

La Di Brides streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

RETOURBELEID:

Alle accessoires eenmaal gekocht worden niet meer retour genomen,tenzij indien anders overeen gekomen. Wij geven geen geld terug. Zie stuk ''Informatie'' voor verdere info.

Bruidsschoenen mogen niet meer worden geruild of worden teruggebracht.

Ruilen kan alleen bij ongebruikt alleen binnen 14 dagen.

 

INFORMATIE:

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Mocht een artikel bij een afgesproken retour/ruiling aan ons geretourneerd worden en deze incompleet/beschadigd/gedragen terug komen bij ons dan kan u retour geweigerd worden of wordt de schade in rekening gebracht bij de consument. Dit heet waardevermindering.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.